Lezen in onze school

AVI-leesmap leerjaar 1-2-3-4

AVI-leesmap leerjaar 5-6

Reeds enkele jaren organiseren we NIVEAULEZEN in het eerste, tweede en derde leerjaar. De kinderen lezen in kleine groepjes elk op hun niveau. Toch blijft het lezen voor een aantal kinderen een struikelblok. Mindere lezers die in kleine groepjes lezen ondervinden ook nadelen. Ze horen slechte voorbeelden van hun medeleerlingen en komen nog te weinig aan bod. De betere lezers worden dan weer geremd in hun ontwikkeling.

Daarom organiseren wij het lezen in onze school sinds vorig schooljaar op een andere manier.

De lezertjes met een versnelde leesontwikkeling doen aan “leesplezier”.
De kinderen met een normale leesontwikkeling gaan tutorlezen.
De leerlingen met een vertraagde leesontwikkeling krijgen remediërende leestaken.

We ondervonden hiervan al heel wat positieve effecten.

– Wat is leesplezier?

– Wat is tutorlezen?

– Wat zijn remediërende leestaken?