Laatste nieuws Corona- virus:

Gelieve uw Spam- folder te raadplegen wanneer blijkt dat u geen mails van de school of de leerkrachten ontvangt.

Recente foto’s & filmpjes

Onze schoolvisie:

De Griffel wil een school zijn…

• waar alle kinderen, ongeacht de verschillen die er zijn, zich thuis en veilig voelen
• waar er gestreefd wordt naar openheid en respect voor anderen.
• waar we werken aan een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. Niet enkel kennis,
maar ook het socio- emotionele, het motorische en het creatieve krijgt de nodige aandacht.
• die deelneemt aan allerlei activiteiten op sportief, cultureel en sociaal gebied.
• met een duidelijke structuur waar regels en afspraken gerespecteerd worden.
• waar er zorg op maat is voor elke leerling.

Schoolafspraak in de kijker

Eén van onze uitgangspunten is dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer is er duidelijkheid en structuur nodig. Daarom zijn er schoolregels en maken we afspraken met onze kinderen. Elke maand zullen we één bepaalde schoolafspraak nog eens extra in de focus plaatsen. De schoolafspraak in de kijker van de maand februari is…

We maken onze dromen waar door niemand uit te sluiten, samen te spelen met veel plezier!

Inschrijven volgend schooljaar 2021 – 2022

Aantal (voorlopige) vrije plaatsen voor het schooljaar 2021- 2022

  • 1ste leerjaar: 24 vrije plaatsen
  • 2de leerjaar: 10 vrije plaatsen
  • 3de leerjaar: 7 vrije plaatsen
  • 4de leerjaar: 1 vrije plaats
  • 5de leerjaar: 4 vrije plaatsen
  • 6de leerjaar: 28 vrije plaatsen