“De warmste week”

Elk schooljaar willen de leerlingen en leerkrachten van onze school zich engageren voor een goed doel. Ook dit jaar doen we mee met “de warmste week” van Studio Brussel.

Dit schooljaar zal de opbrengst van onze actie integraal naar het “kinderkankerfonds” gaan.  Deze vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker en de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Om geld in te zamelen voor deze vereniging gaan we op vrijdag 21 december 2018 een eigen “schoolrun” organiseren op onze school. Concreet betekent dit dat we een sponsorloop willen houden tussen 13.20u. en 15.15u.. De leerlingen kunnen dan samen met hun ouders of andere sympathisanten hieraan deelnemen. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Later krijgt u nog meer info over onze actie.

Recente foto’s & filmpjes

Aantal vrije plaatsen schooljaar 2018-2019

Indicator: 26 leerlingen
Niet- indicator: 0 leerlingen