Onze schoolvisie:

De Griffel wil een school zijn…

• waar alle kinderen, ongeacht de verschillen die er zijn, zich thuis en veilig voelen
• waar er gestreefd wordt naar openheid en respect voor anderen.
• waar we werken aan een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. Niet enkel kennis,
maar ook het socio- emotionele, het motorische en het creatieve krijgt de nodige aandacht.
• die deelneemt aan allerlei activiteiten op sportief, cultureel en sociaal gebied.
• met een duidelijke structuur waar regels en afspraken gerespecteerd worden.
• waar er zorg op maat is voor elke leerling.

Schoolafspraak in de kijker

Eén van onze uitgangspunten is dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer is er duidelijkheid en structuur nodig. Daarom zijn er schoolregels en maken we afspraken met onze kinderen. Elke maand zullen we één bepaalde schoolafspraak nog eens extra in de focus plaatsen. De schoolafspraak in de kijker van de maand september is…

Wij verdienen een pluim omdat we fijn samen willen spelen.

Aantal vrije plaatsen schooljaar 2023- 2024

Eerste school/nieuwe school? Meld je kind hier online aan!

1ste leerjaar: 1 vrije plaatsen
2de leerjaar: 2 vrije plaatsen
3de leerjaar: 12 vrije plaatsen
4de leerjaar: 0 vrije plaatsen
5de leerjaar: 4 vrije plaatsen
6de leerjaar: 2 vrije plaatsen