Laatste nieuws Corona- virus:

Hier vindt u de meest recente brief over de maatregelen die onze school neemt ter inperking van het coronavirus.

Gelieve uw Spam- folder te raadplegen wanneer blijkt dat u geen mails van de school of de leerkrachten ontvangt.

Videoboodschap (2) van de directeur

Recente foto’s & filmpjes

Onze schoolvisie:

De Griffel wil een school zijn…

• waar alle kinderen, ongeacht de verschillen die er zijn, zich thuis en veilig voelen
• waar er gestreefd wordt naar openheid en respect voor anderen.
• waar we werken aan een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. Niet enkel kennis,
maar ook het socio- emotionele, het motorische en het creatieve krijgt de nodige aandacht.
• die deelneemt aan allerlei activiteiten op sportief, cultureel en sociaal gebied.
• met een duidelijke structuur waar regels en afspraken gerespecteerd worden.
• waar er zorg op maat is voor elke leerling.

Schoolafspraak in de kijker

Eén van onze uitgangspunten is dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer is er duidelijkheid en structuur nodig. Daarom zijn er schoolregels en maken we afspraken met onze kinderen. Elke maand zullen we één bepaalde schoolafspraak nog eens extra in de focus plaatsen. De schoolafspraak in de kijker van de maand maart is…

Ik kleur de dagen door respect te hebben voor mijn juf of meester en voor elkaar.

Aantal vrije plaatsen schooljaar 2020- 2021

  • 1ste leerjaar: 15 vrije plaatsen
  • 2de leerjaar: 6 vrije plaatsen
  • 3de leerjaar: 3 vrije plaatsen
  • 4de leerjaar: 6 vrije plaatsen
  • 5de leerjaar: 22 vrije plaatsen
  • 6de leerjaar: 6 vrije plaatsen

Je kind online aanmelden

Alle kinderen die voor het eerst naar school gaan of veranderen van school kan je vanaf 2 maart 2020 (9 uur) tot en met 31 maart 2020 (23.59 uur) online aanmelden.

Let Op! Voorrangsregel!

Broers en zussen van ingeschreven kinderen én kinderen van personeel hebben voorrang op alle andere kinderen en kun je als ouder inschrijven op de school van maandag 3 februari 2020 tot en met vrijdag 14 februari 2020.

Info 3de kleuterklas “De Kleine Kunstenaar”: de inschrijvingen naar het 1ste leerjaar van lagere school “De Griffel” lopen ook gewoon door. U hoeft NIET opnieuw aan te melden of in te schrijven.

Je plaats op de lijst is niet afhankelijk van het tijdstip van aanmelden.

Meer uitleg nodig?