Laatste nieuws Corona- virus:

Gelieve uw Spam- folder te raadplegen wanneer blijkt dat u geen mails van de school of de leerkrachten ontvangt.

Kangoeroewedstrijd

Eind maart deden we met de kangoeroeklas mee aan de kangoeroewedstrijd.
De kangoeroewedstrijd is een wedstrijd waaraan 70 landen deelnemen en 6 miljoen leerlingen. Kailani, Jesse, Cisse, Massimiliano, Cleo, Yana en Thei waagden hun kans en ze deden dat super. Proficiat!


Recente foto’s & filmpjes

Onze schoolvisie:

De Griffel wil een school zijn…

• waar alle kinderen, ongeacht de verschillen die er zijn, zich thuis en veilig voelen
• waar er gestreefd wordt naar openheid en respect voor anderen.
• waar we werken aan een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. Niet enkel kennis,
maar ook het socio- emotionele, het motorische en het creatieve krijgt de nodige aandacht.
• die deelneemt aan allerlei activiteiten op sportief, cultureel en sociaal gebied.
• met een duidelijke structuur waar regels en afspraken gerespecteerd worden.
• waar er zorg op maat is voor elke leerling.

Onze eigen schoolkrant

Schoolafspraak in de kijker

Eén van onze uitgangspunten is dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer is er duidelijkheid en structuur nodig. Daarom zijn er schoolregels en maken we afspraken met onze kinderen. Elke maand zullen we één bepaalde schoolafspraak nog eens extra in de focus plaatsen. De schoolafspraak in de kijker van de maand februari is…

We maken onze dromen waar door niemand uit te sluiten, samen te spelen met veel plezier!

Inschrijven volgend schooljaar 2021 – 2022

Voor volgend schooljaar 2021 – 2022 moeten ouders hun kind, dat voor de eerste keer naar school gaat, en die willen inschrijven zich online aanmelden.
Wat betekent dit voor u?
Voor de kinderen die nu al op onze school zitten, verandert er niets. Ook de 5-jarige kleuters van “De Kleine Kunstenaar” zijn automatisch ingeschreven op onze school, volgend schooljaar. Hiervoor moet u niets doen.
Wie kan u onmiddellijk (niet online) inschrijven?
Is uw kind geboren in 2019 en heeft het al een zus of broer op onze school of op de “De Kleine Kunstenaar”, dan kan u het van maandag 1 februari tot en met vrijdag 12 februari 2021 onmiddellijk inschrijven op onze school zelf of op “De Kleine Kunstenaar”. Laat deze periode niet voorbijgaan.
Wie moet u online aanmelden?
Alle andere kinderen die voor het eerst naar school gaan of veranderen van school, meldt u aan vanaf 1 maart 2021 (9 uur) tot en met 26 maart 2021 (23.59 uur). Uw plaats op de lijst is niet afhankelijk van het tijdstip van aanmelden.
Meld uw kind zeker aan, ook al kan het pas naar school op woensdag 1 september 2022.

Aanmelden is makkelijk!
Stap 1      Ga naar http://naarschool.houthalen-helchteren.be
Stap 2      Meld uw kind aan. Kies scholen voor uw
                 kind en rangschik deze volgens voorkeur.
Stap 3      U ontvangt uiterlijk 2 april 2021 een
                 bericht van toewijzing of weigering per post.
Stap 4     Nu kan u inschrijven. Maak een afspraak
                met de school om uw kind in te schrijven in de
                periode van 3 mei tot en met 28 mei 2021.
                Vanaf 29 mei vervalt het voorrangsrecht.
Meer uitleg vindt u in onderstaande folder en wanneer u nog vragen heeft, mag u steeds de directie(s) contacteren! 

Bekijk hieronder de instructiefilmpjes (het kan enkele minuten duren voordat de filmpjes openen)

Filmpje gemaakt voor de ouders die hun kind willen inschrijven en aanmelden in een kleuter-, lagere- of basisschool in Houthalen-Helchteren

Instructiefilmpje hoe u uw kind moet aanmelden

Heb je na het bekijken van de instructiefilmpjes nog vragen, schrijf u dan in voor de digitale infoavond (via Teams) op dinsdag 23 februari 2021 om 20 uur.

Inschrijven voor de digitale infoavond kan tot en met woensdag 17 februari 2021:

U kan u inschrijven door een mail te sturen naar dirk.herfs@ond.vlaanderen.be.
Vermeld de volgende gegevens in je mail:

  • Naam
  • telefoon- of gsm-nummer
  • e-mailadres

Of

Stuur een sms naar 0474 32 37 59 (met vermelding van de naam van de deelnemer).

Installeer op voorhand het programma Teams op het apparaat (gsm, tablet of pc) waarop u de digitale infoavond gaat volgen.

Aantal (voorlopige) vrije plaatsen voor het schooljaar 2021- 2022

  • 1ste leerjaar: 11 vrije plaatsen
  • 2de leerjaar: 9 vrije plaatsen
  • 3de leerjaar: 9 vrije plaatsen
  • 4de leerjaar: 2 vrije plaatsen
  • 5de leerjaar: 5 vrije plaatsen
  • 6de leerjaar: 24 vrije plaatsen