Eerste schooldag: maandag 02 september 2019

Vrije dagen 1ste trimester

Lokale vrije dag: maandag, 30 september 2019
Herfstvakantie: van maandag, 28 oktober 2019 t/m zondag, 03 november 2019
Wapenstilstand: maandag, 11 november 2019
Pedagogische studiedag: vrijdag, 6 december 2019
Kerstvakantie: van maandag, 23 december 2019 t/m zondag, 05 januari 2020

Vrije dagen 2de trimester

Pedagogische studiedag: woensdag, 5 februari 2020
Krokusvakantie: van maandag, 24 februari 2020 t/m zondag, 01 maart 2020
Paasvakantie: van maandag, 6 april 2020 t/m zondag, 19 april 2020

Vrije dagen 3de trimester

Feest van de arbeid: vrijdag, 01 mei 2020
Hemelvaart: donderdag, 21 mei 2020 en vrijdag, 22 mei 2020 (brugdag)
Pinkstermaandag: maandag, 01 juni 2020
Lokale vrije dag: dinsdag, 02 juni 2020

Laatste schooldag: dinsdag, 30 juni 2020