Wat zijn remediërende leestaken?

  • Deze leestaken zijn bedoeld voor leerlingen die het AVI-niveau nog niet behaald hebben dat voor hun leeftijd is vereist.
  • Deze lezertjes blijven bij de klasleerkracht of zorgleerkracht en krijgen leesopdrachten aangepast aan hun niveau.
  • Deze kinderen hebben het vaak moeilijk op school. Lezen lukt niet zo vlot en is bijgevolg helemaal niet leuk. We proberen deze kinderen toch motiverende en uitdagende leesopdrachten aan te bieden, zoals met de leesmethode “Estafette”. Zo trachten we de leesvaardigheid en de leesbevordering samen te verhogen.

leestaken

Wat zijn de voordelen voor de leerlingen? (kinderen van het 2de en 3de leerjaar)

  • De leesprestaties verbeteren:de leerling komt voortdurend aan bod.
  • De leerling krijgt veel sneller een succeservaring doordat ze kunnen oefenen op hun eigen niveau.
  • Ze krijgen een positievere houding t.o.v. het lezen omdat hun zelfvertrouwen groeit.
  • Ze ontwikkelen hun doorzettingsvermogen.

Later op het schooljaar zullen ook de leerlingen van het 1ste leerjaar en 4de leerjaar instappen.

Hebt u hierover nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met het zorgteam of de betrokken
leerkrachten.

Langs deze weg danken we de leerkrachten en leerlingen van het 6de en 5de leerjaar voor hun inzet om de lezers van het 2de en 3de leerjaar verder te helpen in hun leesontwikkeling.

Terug naar: Lezen in onze school