Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit 2 delen:

  • een infobrochure opgemaakt per school
  • een algemeen deel opgemaakt voor de scholengemeenschap

Te raadplegen documenten:

  • pedagogisch project gemeentelijke scholen
  • tariefreglement gemeentelijke scholen
  • formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project
  • formulier schoolfactuur

Bijlage:

Infobrochure De Griffel 2017-2018

schoolreglement 2017 gemeentelijke scholen

pedagogisch project gemeentelijke scholen

tariefreglement 2017-2018

formulier akkoordverklaring schoolreglement en pedagogisch project

formulier opmaak schoolfactuur