Wat is tutorlezen?

Een tutor- begeleidingssysteem is een systeem waarbij leerlingen elkaar systematisch en op een gestructureerde manier hulp geven. Enkel de leerlingen van de lagere klassen die een normale leesontwikkeling hebben, nemen deel aan dit tutorlezen.

tutorlezen1

Een leerling van een hogere klas helpt een leerling van een lagere klas.

Eenmaal per week komen de leerlingen van het 6de leerjaar en het 5de leerjaar (=de TUTORS) helpen om de leerlingen van het 3de en 2de leerjaar individueel te begeleiden bij het lezen.

Tijdens een korte introductie werden de tutors ingelicht over de begeleiding.

Ze zijn nu verantwoordelijk gesteld voor hun leerling. Ze maken zelf de keuzes van de boekjes en materialen die gedurende die 50 minuten kunnen gebruikt worden. De tutors noteren dan op een blaadje wat ze in die sessie met de leerling hebben gelezen.

tutorlezen2

Wat zijn de voordelen voor de leerlingen? (kinderen van het 2de en 3de leerjaar)

• De leesprestaties verbeteren: in de één-één-relatie wordt het hoogste niveau van actieve leertijd bewerkstelligd. De leerling komt voortdurend aan bod, moet niet wachten en luisteren naar een medeleerling.
• Door de individuele begeleiding heeft de leerling veel sneller een succeservaring, wat een positieve invloed heeft op emotionele ontwikkeling en het zelfbeeld wordt positief versterkt.
• Ze leren verschillende leesstrategieën .
• Ontwikkelen van de sociale en communicatievaardigheden: ze leren een persoonlijke en betrokken relatie met een ander aan te gaan.

 

Wat zijn de voordelen voor de tutors? (leerlingen van het 5de en 6de leerjaar)

• De communicatievaardigheden nemen toe: de leerling leert beter en duidelijker aangeven wat ze bedoelen of willen weten.
• Het efficiënt werken blijkt te verbeteren, tijdsplanning, ordening van materialen, doelgericht werken.
• Positievere houding t.o.v. het lezen.Er werd vastgesteld dat ook een tutor vaker in de vrije tijd begint te lezen.
• Ze ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel.
• Hun eigen zelfbeeld wordt positief ontwikkeld.
• Ze leren geduld en aandacht hebben voor een ander.
• Ze ontwikkelen hun doorzettingsvermogen.
• Leerlingen die een leerachterstand hebben kunnen op deze momenten extra bijgewerkt worden door de klasleerkracht van het 5de of 6de leerjaar. (=extra remediëring)